TARGI MIESZKAŃ I DOMÓW nowyadres.pl | Hala Stulecia | marzec 2013